بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص
انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت
انواع بیمه مهندسی
انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

مجمع عمومی فوق العاده بیمه آسیا با حضور سهامداران این شرکت ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۲۰/۱/۱۳۹۲ برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر رستمی ،عضو هیئت مدیره ومعاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی بیمه آسیا با اشاره به افزایش ۴۰۰درصدی سرمایه بیمه آسیا گفت: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده بیمه آسیا، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه وسایر موارد خواهد بود.
معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی بیمه آسیا افزود: سهامداران بیمه آسیا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارایه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ از ساعت ۳۰/۹ تا ۱۰ به محل برگزاری مجمع واقع در خیابان سپهبد قرنی ـ تقاطع خیابان آیت ا… طالقانی ـ ضلع شمال غربی تقاطع ـ شماره ۹۴- سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا مراجعه نمایند.

بیمه عمر و پس انداز
کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری
انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت
انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه