بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص
انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت
انواع بیمه مهندسی
انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

مشاورصندوق‌بیمه‌اجتماعی‌روستاییان‌و‌عشایر‌گفت:براساس‌تصمیم‌هیئت مدیره صندوق بیمه‌اجتماعی روستایی و عشایری قرار است در حقوق تیرماه مستمری‌بگیران روستایی افزایش ۲۵ درصدی اعمال شود.

 

به گزارش ریسک نیوز،احمد شیرزادی در حاشیه مراسم معارفه مدیربیمه‌اجتماعی روستایی و عشایری اردبیل در گفت‌وگو بافارس در اردبیل، اظهار داشت: این افزایش ۲۵ درصدی در حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق اعمال شده و می‌توانند رقم آن را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار از جامعه عشایری و روستایی از مزایای این صندوق استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این تعداد جمعیت تحت پوشش می‌توانند مشمول تعهدات و مزایای صندوق باشند.

مشاور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرخاطر نشان کرد: ‌صندوق بیمه اجتماعی عشایری و روستایی از سال ۸۴ شکل گرفته و براساس مصوبه هیئت دولت قرار است ما در سه بخش به مشمولان و بیمه‌شدگان خدمات ارائه کنیم.

شیرزادی این خدمات را شامل مستمری دوران پیری و بازنشستگی برای جمعیت روستایی بیان کرد و ادامه داد: قبل از تشکیل صندوق این اقشار تولیدکننده زحمتکش هیچ‌گونه مزایا و مستمری را در ایام بازنشستگی و کهولت سن دریافت نمی‌کردند که با تشکیل این صندوق به راحتی می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی دومین تعهد را تعهد از کارافتادگی بیمه‌شدگان بیان کرد و یادآور شد: اگر بیمه شده‌ای بر اثر حادثه و یا بیماری توان ۶۶ درصد کار را از دست بدهد با تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده تلقی شده و مشمول مزایای مستمری از کارافتادگی می‌شوند.

مشاور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیان کرد:‌ مستمری بازماندگان بیمه شده نیز سومین خدمات این صندوق است که به خانواده متوفی پرداخت می‌شود تا آنها از مزایای بیمه شده اصلی و مستمری ماهانه بهره‌مند شوند.

شیرزادی با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای روستایی و عشایری شامل بیمه درمان نیست بلکه مشمول بیمه بازنشستگی و اجتماعی است، گفت: هیچ‌گونه بحثی برای پیوستن این صندوق به سایر صندوق‌های بازنشستگی مطرح نیست.

این مسئول در مورد تجمیع فعالیت‌های بیمه‌ای آن هم در حوزه درمان افزود: حرکت خوبی است که دولت در قالب تشکیل بیمه سلامت پیگیری می‌کند که انتظار می‌رود با تجمیع شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای مردم به صورت یکسان از خدمات در این زمینه استفاده کنند.

بیمه عمر و پس انداز
کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری
انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت
انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه