خدمات ما: انجام کلیه بیمه هادر منزل و محل کار شما فقط با یک تلفن+ صدور بیمه نامه بصورت آنلاین  WWW.ASIABIME.IR + انجام قرعه کشی ما هانه+ شریک شدن در درآمد ها بعد از دریافت هر بیمه نامه+ پیگیری خسارت شما در صورت بروز حادثه

Untitled-1
۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱-۵۵۳۶۳۲۶
۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۲-۵۵۳۶۳۲۷

چهارراه زند نبش خ فرهنگ

نمایندگی ۴۱۶۷ طاهری پور