بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص

انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

 • بیمه اسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • با بیمه آسیا آسوده خاطر باشید

 • انواع خدمات ما را بشناسید

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • به ما اجازه دهید تا بهترین پوشش های بیمه زندگی را برایتان پیدا کنیم

مدارک لازم جهت صدور بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع :

بیمه نامه تمام خطر مقاطعه کاری (CAR)

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. پیمان
 3. جدول زمان بندی پروژه
 4. نقشه جانمایی
 5. گزارش مطالعات مشاور پروژه
 6. ارزش تفکیکی سرمایه
 7. پروانه ساختمان
 8. مطالعات مکانیک خاک (ژئوتکنیک )
 9. بازدید از پروژه

بیمه نامه تمام خطر نصب (EAR)

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. پیمان
 3. جدول زمان بندی پروژه
 4. نقشه جانمایی
 5. گزارش مطالعات مشاور پروژه
 6. لیست اقلام مورد نصب
 7. بازدید از پروژه

بیمه نامه ماشین آلات (CPM)

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. لیست ماشین آلات به تفکیک سرمایه
 3. بازدید از ماشین آلات

بیمه نامه شکست ماشین آلات (BM)

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. بازدید از مورد بیمه
 3. لیست اقلام با ذکر بامشخصات

بیمه نامه تجهیزات الکترونیک و رایانه

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. بازدید از مورد بیمه
 3. لیست اقلام با ذکر بامشخصات

بیمه نامه اموال

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. بازدید
 3. لیست اموال

بیمه نامه فساد کالا

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. بازدید
 3. مشخصات سردخانه از جمله یخچال ها
 4. متوسط میزان موجودی کالا به صورت روزانه
 5. لیست موجودی کالا

*مدارک مورد نیاز که در بیمه نامه های فوق به آن اشاره شد با توجه به موضوع پروژه و *مدارک مورد نیاز که در بیمه نامه های فوق به آن اشاره شد با توجه به موضوع پروژه و بنا به صلاحدید بیمه گر متغیر می باشد .

لیست مدارک مورد لزوم صدور بیمه نامه های پول ، کشتی و هواپیما
الف. تکمیل کامل پیشنهاد ممهور به مهر و امضاو تاریخ

 • در تکمیل پیشنهاد ، نام شخص هماهنگ کننده و تلفن جهت بازدید در صورت لزوم هماهنگی بیشتر ضروری است.
 • در تکمیل پیبشنهاد پول در صندوق ، لازم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :

– اعلام حداکثر سرمایه ای که ممکن است در طول سال در صندوق نگهداری گردد .
– ذکر مشخصات کامل صندوق ( ابعاد ، رمز دار بودن یا نبودن ) ، محل استقرار گاو صندوق در داخل ساختمان (در صورت تعدد صندوقها ، اعلام موجودی هر صندوق به تفکیک)

 • در تکمیل پیشنهاد پول در راه ، لازم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :

– نحوه حمل پول : پیاده، موتور یا ماشین ( شخصی ، شرکتی یا کرایه )
– مسیرهای حمل پول
– مبدا و مقصد و طول مسیر
– تطابق تقریبی میزان کل حمل پول در سال با حداکثر میزان وجوه مورد نقل و انتقال برای هر بار و تعداد دفعات حمل پول در ماه و سال .
به طور مثال جهت به دست آوردن میزان تقریبی حمل پول در سال می توان به صورت زیر عمل نمود:
۱۲ × تعداد دفعات حمل پول در ماه × میزان وجوه مورد نقل و انتقال برای هر بار
ب. در صورت داشتن سابقه بیمه ای ارائه کپی از بیمه پیشین .
ج. ارائه گواهی های معتبر مربوط به بیمه شناور:
(گواهینامه قابلیت دریانوردی _ گواهینامه معتبر موسسه رده بندی _ گواهینامه ثبت شناور _ گواهی رده بندی بدنه و ماشین آلات شناور و سایر گواهینامه های مربوط به مورد بیمه ( در بازرسیهای دوره ای ، گواهینامه معتبر مورد نیاز می باشد )
د. ارائه گواهی های معتبر مربوط به بیمه هواپیما ( اعم از سبک ، فوق سبک ) :
(گواهینا مه صلاحیت پروازو قابلیت هوانوردی_ مجوز سازمان هواپیمایی کشوری _ گواهینامه ثبت هواپیما و سایر گواهی های معتبر مربوط به مورد بیمه )
ه. درخواست کتبی صدور از جانب بیمه گذار جهت صدور بیمه نامه .
و. اخذ حق بیمه از بیمه گذار.

بیمه عمر و پس انداز

کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه