بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص

انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

 • بیمه اسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • با بیمه آسیا آسوده خاطر باشید

 • انواع خدمات ما را بشناسید

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • به ما اجازه دهید تا بهترین پوشش های بیمه زندگی را برایتان پیدا کنیم

 1. بیمه نامه حوادث شخصی خطرات ذیل را در صورت حادثه پوشش می‎دهد.
  الف – خطر فوت ناشی از حادثه
  در صورتیکه بیمه شده بعلت خطرات ناشی از حادثه فوت نماید بیمه گر کل سرمایه بیمه را به استفاده کننده از سرمایه بیمه پرداخت می نماید.
  خطر نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و دائمی ناشی از حادثه
  ب – در صورتیکه بیمه شده بعلت خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو جزئی و دائمی از حادثه گردد بیمه گر تعهدات غرامت مربوط را طبق شرایط بیمه نامه و ضمائم آن به صورت درصدی از سرمایه پرداخت می نماید. پوششهای عمر و حوادث در تمام نقاط دنیا و در ۲۴ ساعت شبانه روز معتبر می‎باشد.نرخ حق بیمه پوشش مذکور براساس نوع فعالیت بیمه گذار (طبقه بندی مشاغل به لحاظ میزان ریسک آنها) تعیین می گردد.
 2. پوشش تبعی و یا تکمیلی، شامل: هزینه های پزشکی، پوشش بیمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بیمه شده)، پوشش زمین لرزه و … می‎باشد.

طبقه بندی مشاغل:

طبقه یک: این طبق شامل اشخاصی می گردد که در فعالیتهای روزمره خود با حداقل خطر متصور روبرو باشد. از قبیل کارکنان اداری دفتری و افرادی که صرفاً در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازند.

طبقه دو: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیتهای روزمره خود در مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یک با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فکری با استفاده از نیروی فکری با دستشان کار می کنند، لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل دندانپزشکان مهندسین ناظربازاریها، دوزندگان و انبار داران.

طبقه سه: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اکثر آنها با ماشین و ادوات صنعتی کار می‌کنند، از قبیل کشاورزان و کارکنان ساختمانی.

طبقه چهارم: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که با ماشین و ادوات صنعتی پرخطر کار می‌کنند یا نوع کار آنها پرخطر می‎باشد. کارگران غیرماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند از قبیل پرس کار فلز، دکل بند، مامورین آتش نشانی، رفتگر و بارانداز.

طبقه پنجم: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان آزمایشی و کارگران معادن زیرزمینی.

جدول نرخ حوادث انفرادی
پوشش فوت و نقص عضو
طبقه شغلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
نرخ در هزار ۲/۱ ۵/۱ ۲/۲ ۸/۲ ۵/۳
هزینه پزشکی
پوشش فوت و نقص عضو
طبقه شغلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
نرخ در هزار ۸/۰ ۱/۱ ۵/۱ ۵/۲ ۳
بیمه نامه حوادث شخصی جهت گروههای مختلف نیز قابل صدور می‎باشد که با توجه تعداد بیمه شدگان از تخفیفات خاصی برخوردار می گردد.
انواع قراردادهای حوادث گروهی عبارتند از:
 1. قرارداد تورهای مسافرتی و زیارتی
 2. قرارداد بیمه دانشجویان، دانش آموزان و مهدکودکها
 3. قراردادهای مربوط به باشگاهها و اماکن ورزشی
 4. قراردادهای مربوط به کارخانجات و کارگاههای صنعتی و تولیدی
 5. قراردادهای مربوط به شرکتها، بانکها و مؤسسات اداری
استثنائات در بیمه حوادث:
موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
 1. خودکشی و یا اقدام به آن.
 2. صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می‎شود.
 3. مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
 4. ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
 5. هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
 6. بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 7. فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

بیمه عمر و پس انداز

کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه