بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص

انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

 • بیمه اسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • با بیمه آسیا آسوده خاطر باشید

 • انواع خدمات ما را بشناسید

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • به ما اجازه دهید تا بهترین پوشش های بیمه زندگی را برایتان پیدا کنیم

بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصدعزیمت به خارج ازکشور رادارند بادوشرکت امداد رسان آکسا و مفری قرارداد همکاری دارد. این بیمه نامه با مجموعه ای ازتعهدات متعدد ، امنیت خاطر مسافران عازم به خارج ازکشـور را به ارمغان می آورد.
ازجمله تعهدات این بیمه نامه به موارد ذیل میتوان اشاره نمود: پرداخت هزینه های پزشکی،حمل ونقل پزشکی ، ارجاع پزشکی،پرداخت هزیــــنه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی وپروتز، بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده به کشورمقصد ،کمک های حقوقی ، عیادت ضـروری از ایران وهزینه های تبعی،درخواست کمک برای رفع مشکلات ،بازگرداندن کودکان، ارسال پیامـــهای فوری،مراجعت غیرمنتظره به کشورمحل سکونت ،اعزام دارو،تاخیر حرکت هواپیما، بازیابی چمدانهای مفقود شده ،عدم تحویل چمدانهای کنترل شده ، حواله وجه نقد، فقدان گذرنامه(گواهینامه رانندگی و شناسنامه)بیمه گذاردرخارج ازکشور. بیمه شدگان بدون محدودیت سنی میتوانند جهت سفربه کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامــــه مذکور نمایند.
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافروباتوجه به مدت صدور ویزا از۱ الی ۹۲ روز متوالی تعیــــــین میگردد.
بیمه نامه بلندمدت ( ۶ ماهه و۱۲ ماهه) بمنظور سفرهای متعدد درمدتهای مذکور مشروط به اینکه هـــر سفر بیش از ۹۲ روز نباشد نیز ارائه میگردد.
تعهدات شرکت های کمک رسان آکساو مفری دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تاسقـــف ۵۰۰۰۰ یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هرنفر میباشد.درصورت سفربه کشورهای خاورمیانـه ، آفریقایی وترکیه بیمه نامه باتعهدات ۱۰۰۰۰ یورو وحق بیمه کمتر ارائه میگردد.
تخفیف حق بیمه : درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گروه و با مدت و مقصدسفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، می تــوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:    ۱۰- ۲۰ نفر= ۵%                      ۲۱- ۵۰ نفر = ۱۰%                          ۵۱ – ۱۰۰ نفر = ۱۵%                         ۱۰۱ نفر به بالا= ۲۰%

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.
  2. ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.
  3. حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

آسانسور خواهد بود .

جدول تعهدات و پوششهای شرکت کمک رسان آکسا
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها
۵۰٫۰۰۰ Deductible 25
۵۰٫۰۰۰ – فرانشیز ۲۵
PAYMENT OF MEDICAL EXPENSES
پرداخت هزینه های پزشکی
۱
Payable
قابل پرداخت
MEDICAL TRANSPORTATION
حمل و نقل پزشکی
۲
Payable
قابل پرداخت
MEDICAL REFERRAL
ارجاع پزشکی
۳
۲۰۰ – NO Deductible 200
بدون فرانشیز
PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES
پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
۴
Payable
قابل پرداخت
REPATRIATION IN CASE OF DEATH
بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده
۵
۱۵۰۰
۱۵۰۰
LEGAL ASSISTANCE
کمک های حقوقی
۶
۹۰۰
۹۰۰
EMERGENCY VISIT FROM IRAN & ACCOMMODATION EXPENSES
عیادت ضروری از ایران وهزینه های تابعه
۷
Payable
قابل پرداخت
ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM
درخواست کمک برای رفع مشکلات
۸
Payable
قابل پرداخت
RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED
بازگرداندن کودکان
۹
Payable
قابل پرداخت
TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
ارسال پیامهای ضروری
۱۰
Payable
قابل پرداخت
UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE
مراجعتهای غیر منتظره به کشور محل سکونت
۱۱
Payable
قابل پرداخت
DISPATCH OF MEDICINES
اعزام دارو
۱۲
Payable
قابل پرداخت
RETRIEVAL OF LUGGAGE
بازیابی چمدان های مفقود شده
۱۳
۲۵۰
۲۵۰
LUGGAGE DELAY
تاخیر در تحویل چمدان
۱۴
۸۰۰
۸۰۰
LOSS OF REGISTERED LUGGAGE
عدم تحویل چمدان های کنترل شده
۱۵
۱۵۰
۱۵۰
DELAYED FLIGHT DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما
۱۶
جدول تعهدات وپوششها شرکت امداد رسان مفری
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها
۵۰٫۰۰۰ Deductible 25 50.000
فرانشیز ۲۵
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
۱
Unlimited
بدون سقف
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
۲
۴۰۰ Deductible 25 400
فرانشیز ۲۵
EMERGENCY DENTAL CARE
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
۳
Unlimited
بدون سقف
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
۴
Unlimited
بدون سقف
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS
بازگرداندن جسد متوفی
۵
۸۵۰
۸۵۰
TRAVEL OF ONE IMMEDIATE FAMILY MEMBER
سفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده
۶
Unlimited
بدون سقف
EMERGENCY RETURN HOME FOLLOWING DEATH OF A CLOSE FAMILY MEMBER
بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۷
Unlimited
بدون سقف
DELIVERY OF MEDICINES
تحویل دارو
۸
Unlimited
بدون سقف
RELAY OF URGENT MESSAGES AND MEDICAL REFERAL
ارسال پیام ها اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
۹
۸۵۰
۸۵۰
ADVANCE OF BAIL BOND
حواله تضمینی وجوه نقد
۱۰
۸۵۰
۸۵۰
ADVANCE OF FUNDS
حواله وجه نقد
۱۱
۱۵۰۰
۱۵۰۰
LEGAL DEFENSE
معاضدت حقوقی
۱۲
۲۰۰
۲۰۰
LOSSOF PASSPORT, DRIVING LICENSE, NATIONAL IDENTITY CARD ABROAD
فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
۱۳
۲۰۰
۲۰۰
COMPENSATION FOR IN-FLIGHT LOSS OF CHECKED – IN BAGGAGE
جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
۱۴
۱۰۰
۱۰۰
COMPENSATION FOR DELAY IN THE ARRIVAL OF LUGGAGE
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
۱۵
Unlimited
بدون سقف
LOCATION AND FORWARDING OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTS
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
۱۶
۱۸۰
۱۸۰
DELAYED DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه)
۱۷

بیمه عمر و پس انداز

کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه