بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه اتومبیل با تخفیف ویژه

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

انواع بیمه اشخاص

انواع بیمه اشخاص

) انواع بیمه اشخاص

بیمه مسافرت

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

انواع بیمه مهندسی

 • بیمه اسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • با بیمه آسیا آسوده خاطر باشید

 • انواع خدمات ما را بشناسید

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • بیمه آسیا - نمایندگی 4167 - ۳۵۵۳۶۳۲۶ – ۰۶۱ - ۰۹۱۶۵۲۰۰۱۶۱

 • به ما اجازه دهید تا بهترین پوشش های بیمه زندگی را برایتان پیدا کنیم

مدارک لازم جهت صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :
 1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 2. اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسیله نقلیه ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه جدیدا” در تملک متقاضی بیمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامی است )
 3. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 4. فرم پرسشنامه و تائید و امضاء ؛ توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
 5. در بیمه نامه بدنه : همراه داشتن وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتیکه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا پوشش بیمه ای را ندارد نیازی به بازدید کارشناس نمی باشد . )
مراحل صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :
 1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی به بخش صدور
 3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق خسارتی ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بیمه نامه استعلام ضرورتی ندارد )
 4. در بیمه نامه بدنه : انجام بازدید اولیه از وسیله نقلیه در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آ سیا و یا افزایش سرمایه و پوششهای بیمه ای ضروری می باشد
 5. ثبت اطلاعات در کامپیوتر و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار و ضوابط جاری
 6. پرداخت حق بیمه
 7. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده
کد فرم ۳۰۱۴-۳۰۱۱۱ – ۹/۸۷

بیمه عمر و پس انداز

کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ وقت ثروتمند نخواهند شد! (برایان تریسی)
انواع بیمه باربری

بیمه عمر و پس انداز

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه باربری

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

بیمه بدنه

123بیمه بدنه